ℂ𝕠̂𝕟𝕘 𝕋𝕪 ℂ𝕠̂̉ ℙ𝕙𝕒̂̀𝕟 Đ𝕒̂̀𝕦 𝕋𝕦̛ 𝕍𝕒̀ ℙ𝕙𝕒́𝕥 𝕋𝕣𝕚𝕖̂̉𝕟 Đ𝕚̣𝕒 𝕆̂́𝕔 𝕃𝕦𝕔𝕜𝕪 𝕃𝕒𝕟𝕕 𝕋𝕦𝕪𝕖̂̉𝕟 𝔻𝕦̣𝕟𝕘.
👍 𝟰 𝗧𝗿𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵
𝑸𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒍𝒐̛̣𝒊:
– Lương từ 10.000.000 VNĐ
– Được set up phòng làm việc theo ý riêng, môi trường thân thiện, hiện đại.
– Được tham gia các cuộc show tall giữa các chuyên gia BĐS.
– Được tham gia các buổi đào tạo cấp quản lý….
👍 𝟭𝟬𝟬 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵
🎯 Làm việc tại:
– Đường D1, KDC Việt – Sing, Thuận An, Bình Dương.
Y̳ê̳u̳ ̳c̳ầ̳u̳:̳
– Nam nữ từ 25t trở lên.
– Không cần kinh nghiệm trong ngành BĐS.
– Biết sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
– Có Smart phone.
– Nghiêm túc với công việc sale bất động sản, có ý thức làm việc tốt, cầu tiến.
𝑸𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒍𝒐̛̣𝒊:
– Được hỗ trợ máy tính cá nhân.
– Được đào tạo chuyên môn bài bản, chuyên nghiệp.
– Không gian làm việc hiện đại.
– Được tham gia các chế độ lao động nhà nước ban hành.
– Được tổ chức sinh nhật, thăm hỏi, du lịch,…
– Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư dự án siêu đẹp.
– Thưởng theo tháng, quý, 6 tháng đầu năm và cả năm.
– Được phụ cấp xăng, chỗ ở.
– Thưởng theo chuyên cần.
– Lương: từ 6.000.000 VNĐ theo cấp luỹ tiến.
Dự án:
– Cung cấp dự án trải khắp tỉnh Bình Dương và Bình Phước.
– Pháp lý rõ ràng, minh bạch an toàn cho nhà đầu tư và nhân viên.
Hồ sơ nộp tại:
ℂ𝕠̂𝕟𝕘 𝕋𝕪 ℂ𝕠̂̉ ℙ𝕙𝕒̂̀𝕟 Đ𝕒̂̀𝕦 𝕋𝕦̛ 𝕍𝕒̀ ℙ𝕙𝕒́𝕥 𝕋𝕣𝕚𝕖̂̉𝕟 Đ𝕚̣𝕒 𝕆̂́𝕔 𝕃𝕦𝕔𝕜𝕪 𝕃𝕒𝕟𝕕
Đ𝗶̣𝗮 𝗰𝗵𝗶̉: 𝟭𝟬𝟮 Đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗗𝟭, 𝗞𝗗𝗖 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 – 𝗦𝗶𝗻𝗴, 𝗧𝗵𝘂𝗮̣̂𝗻 𝗔𝗻, 𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴.
𝐂𝐚𝐥𝐥: 𝟎𝟗𝟕𝟒 𝟗𝟎𝟔 𝟗𝟏𝟔
𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: 𝐥𝐮𝐜𝐤𝐲𝐥𝐚𝐧𝐝.𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦